• :
  • :
Sổ liên lạc điện tử
Cùng nhau tranh tài
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 6
Tháng 04 : 237
Quý 2 : 237
Năm 2020 : 2.797

Phiếu bài tập khối 1

Phần I.Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1.  (0.5 điểm) Số liền sau của số 79 là:

      A. 78                            B. 80                            C. 70                       D. 81  

Câu 2: (0.5 điểm) Số 42 đọc  là:

 A. bốn hai                    B. bốn mươi hai           C. hai mươi bốn               D. hai bốn

Câu 3. (1 điểm)  a. Một tuần lễ có mấy ngày:

      A. 5 ngày                     B. 6 ngày                     C. 7 ngày                D. 24 ngày

 

12

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

 

9

 

 
 

 

b. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

 A. 8 giờ                        B. 12giờ             C. 6 giờ

                  

 

 

 

 

Câu 4. (0,5 điểm) Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác?

 

 
 

 

 

 

              

          A. 4 hình tam giác              B. 5 hình tam giác                C. 6 hình tam giác

Câu 5. (1 điểm) Túi thứ nhất có 15 cái kẹo túi thứ hai có 21 cái kẹo. Hỏi cả hai túi có bao nhiêu cái kẹo?

A.36 cái kẹo              B : 37 cái kẹo               C :39 cái kẹo          D:  26 cái kẹo

Điều hành tác nghiệp
Văn bản mới
Tra cứu văn bản
Bài giảng điện tử
Trang chủ